POWTECH virtuele gesprekken

Volkmann GmbH, maart 16, 2021

De professionele behandeling van stof en poedervormige vaste stoffen vereist een uitgebreide beschouwing van de taak. Naast de zuiver technische vragen betreffende haalbaarheid en uitvoering moet rekening worden gehouden met talrijke randvoorwaarden.

Een daarvan is het mogelijke gebruik in potentieel explosieve gebieden. De crux hierbij is dat deze gebieden niet alleen van buitenaf kunnen worden bepaald, maar mogelijkerwijs alleen ontstaan door de eigenlijke transporttaak of de getransporteerde goederen zelf.

Dit is te wijten aan het feit dat elke stof die brandbaar is, in poeder- of stofvorm met fijne deeltjes van minder dan 500 µm, ook een stofexplosie kan veroorzaken.

Conventionele, mechanische transportsystemen bereiken vaak hun gebruiksgrenzen. Pneumatische vacuümtransportsystemen daarentegen kunnen worden ontworpen zonder ontstekingsbronnen en zijn daarom bijzonder geschikt voor dergelijke doeleinden. Zowel voor organische verbindingen als voor anorganische stoffen zoals metaalpoeders.

Als uittreksel uit de seminars "ATEX, explosiebescherming en poederbehandeling" die meerdere keren per jaar plaatsvinden, geeft deze korte video een eerste inzicht in dit uiterst complexe onderwerp.

Copyright © 2023 Volkmann GmbH